Als het gras groener mag zijn!

Beluchten van sportvelden

Een bewerking met de vertidrainmachine heeft als doel verdichting in het profil en in de toplaag te verminderen. Tevens worden hiermee gunstige voorwaarden gecreƫerd voor structuurverbetering van de ondergrond.

In combinatie met bezanden (verschralingszand) kan met deze bewerking een versnelde afvoer van neerslag en een betere luchthuishouding worden verkregen door middel van de verticaal gemaakte zandpaaltjes.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het voorjaar tijdens de grote onderhoudswerkzaamheden en als stelpost indien nodig in het najaar, voor een betere waterhuishouding