Als het gras groener mag zijn!

Bemesten van sportvelden

RB tuinen is een voorstander van “traditionele bemesting“ d.w.z: een bemesting met kunstmeststoffen. Bemesting van de velden gebeurt aan de hand van (3 jaar geldende) grondanalyses.

Om een zo optimaal mogelijke grasmat te creëren wordt aanbevolen in het groeiseizoen te bemesten met langwerkende meststoffen.

Het doel van deze bemestingen is:

  • stimuleren van bovengrondse- en ondergrondse delen van de grasplant
  • creëren van een dichte grasmat zodat een intensieve bespeling verdragen wordt
  • vlot herstel na beschadiging

De meststoffen worden uitgestrooid met een Vicon kunstmeststrooier. Het is ten sterkste aan te bevelen per 3 jaar een grondanalyse te laten verrichtten om een zo passend mogelijk bemestingsplan uit te voeren.