Als het gras groener mag zijn!

Doelgebieden renoveren

Na een seizoen spelen zullen de doelgebieden uitgespeeld zijn en de grasvegetatie grotendeels verdwenen. De doelgebieden zullen opnieuw op profil moeten komen.

De grond die uit het doelgebied is gespeeld zal terug naar voren gehaald moeten en eventueel aangevuld met nieuwe teeltaarde. Het doelgebied moet opnieuw op profil gelegd en vervolgens ingezaaid.