Als het gras groener mag zijn!

Verticuteren van sportvelden

Onder verticuteren verstaan we de bewerking die tot doel heeft de kwaliteit van de grasmat en de lucht- en waterhuishouding van een sportveld aan de oppervlakte te verbeteren.

Door middel van een verticuteerbehandeling wordt dood materiaal uit de grasmat gehaald, vervilting van de grasmat wordt vermindert en minder betredingstolerante grassoorten worden voor een gedeelte verwijderd.

Verticuteren kan gedurende het gehele seizoen.

Enig herstel na verticuteren is gewenst. Men kan het herstel van de grasmat versnellen doormiddel van het doorzaaien met een sportmengsel graszaad en het aanbrengen van een bemesting.

Aanbevolen wordt een keer per groeiseizoen te verticuteren